Zásady používania webových stránok

1. Všeobecné ustanovenia

Nadežda Bálintová - SALÓN NAĎA, 85101 Bratislava-Petržalka, Ševčenkova 1138/16 (ďalej len "Salón Naďa") ako prevádzkovateľ webovej stránoky, rešpektuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "nariadenie GDPR") ako aj všetky platné zákony týkajúce sa spracovávania a ochrany osobných údajov. Rešpektujeme súkromie každého návštevníka webových stránok. Tento dokument sumarizuje informácie ohľadom zberu dát a ich následného spracovania.

2. Zber a spracovanie osobných údajov

Salón Naďa sa zaväzuje zbierať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné poskytnutie služby, prípadne údaje, ku ktorých zberu, spracovaniu a využívaniu dá používateľ klientskej webovej stránky svoj dobrovoľný a preukázateľný súhlas.

Používaním webových stránok sa niektoré údaje o návštevníkovi webu uchovávajú automaticky na serveroch tretích strán. Účelom spracovania takto získaných údajov je zabezpečenie štatistík návštevnosti webovej stránky. Nevyhnutné, analytické a funkčné cookies zahŕňajú názov poskytovateľa internetového pripojenia, adresu internetového protokolu používateľa (IP adresa), informácie o používanom zariadení, operačnom systéme a prehliadača, prípadne zdroj návštevy klientskej webovej stránky. Tieto údaje sú bez výhrady anonymizované a sú používané na analýzu používateľov klientskej webovej stránky na účely jej zlepšovania.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov v súvislosti webovými stránkami Salónu Naďa zverejníme na tejto webovej stránke.

3. Bezpečnosť

Salón Naďa, sa zaväzuje, že bude uchovávať osobné údaje získané prostredníctvom klientských webových stránok v bezpečí, v zmysle platnej legislatívy a uskutoční také preventívne opatrenia, ktoré eliminujú riziko straty, úniku, krádeže či inej formy zneužitia osobných údajov.

4. Cookies

Wwebové stránky zhromažďujú a uchovávajú údaje o používateľoch webu pre účely štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google, prípadne iných. Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať.

Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.